In het voorstel dat door het college is verzonden naar de gemeenteraad is te lezen dat er dit jaar nog geen vuurwerkbod in Almere zal zijn. Wel is het college voorstander van een verbod en zal Almere dit uiterlijk 2024 invoeren. Bij de bepaling kijkt het college naar klachten en gewonden, maar worden voorstanders uitgesloten.

Afgelopen jaarwisseling gold een vuurwerkverbod in Almere, die op veel plekken niet werd nageleefd. Wel is er veel minder vuurwerk afgestoken, omdat verkoop voor consumenten verboden was. Gelukkig zijn er geen gewonden gemeld bij de Eerste Hulp in het Flevoziekenhuis als gevolg van vuurwerk.

Geen vuurwerkverbod dit jaar

Het college is van mening dat het draagvlak beter zal zijn, wanneer we een langere aanloopperiode hanteren. Daarom adviseren zij om tot uiterlijk 2024 te wachten met een verbod. Ook wordt er gekeken om inwoners een alternatief te bieden, zoals een grote vuurwerkshow of afsteekgebieden.