Geen vuurwerkverbod in Almere (jaarwisseling 2021)

Geen vuurwerkverbod in Almere (jaarwisseling 2021)

In het voorstel dat door het college is verzonden naar de gemeenteraad is te lezen dat er dit jaar nog geen vuurwerkbod in Almere zal zijn. Wel is het college voorstander van een verbod en zal Almere dit uiterlijk 2024 invoeren. Bij de bepaling kijkt het college naar...